Paano mag-umpisa ng Mushroom Growing Business

0Ang Muntinlupa Demo Farm ng Department of Agriculture ay nagtuturo kung paano umpisahan ang mushroom farming business. Mula sa mga kailangang materyales para sa set-up hanggang sa pagbibigay ng seminar ay ginagawa nila para maibahagi ang kaalaman sa pag-aalaga ng mushroom kahit sa ating maliit na bakuran.

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.