Ultimate magazine theme for WordPress.

[IoT] Hệ đo nồng độ DO trong aquaponics dựa trên công nghệ IoT.

0Video giới thiệu về hệ đo nồng độ DO trong aquaponics dựa trên công nghệ IoT.
Đề tài khoá luận tốt nghiệp, Bộ môn Vật lý Điện tử, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, năm 2021:
– Lê Thị Huỳnh Như
– Nguyễn Văn Truyền

Free music (YouTube): URL Melt – Unicorn Heads
———————————————————————————————————————-

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.