5 லட்சம் வரை லாபம் ஈட்டி தரும் 5 அடுக்கு விவசாய முறை #farming #multilayerfarming #farmingtechnique

05 அடுக்கு விவசாயத்தில் பல நன்மைகள் உள்ளன: அதிகரித்த செயல்திறன்: அடுக்குகளை அடுக்கி வைப்பதன் மூலம், 5 அடுக்கு விவசாயம், குறைந்த நீர் மற்றும் பிற வளங்களை பயன்படுத்தி, சிறிய பகுதியில் அதிக உணவை உற்பத்தி செய்ய விவசாயிகளை அனுமதிக்கிறது

Download the ffreedom app from the Play Store or App Store to learn more about this video – https://ffreedom.com/ytfarmingtamil

Courses on Farming
https://ffreedom.com/tamil/farming-courses

5 லட்சம் வரை லாபம் ஈட்டி தரும் 5 அடுக்கு விவசாய முறை #farming #multilayerfarming #farmingtechnique

About Us:

The ffreedom app is the largest livelihood education platform in India. The ffreedom app offers farmers and small business owners opportunities and knowledge to close the gap between their aspirations and skills. The ffreedom app is a part of IndianMoney.com.

Over 1 Crore people in India may now choose from 960+ courses in 6 languages(English, हिंदी, ಕನ್ನಡ, தமிழ், తెలుగు & മലയാളം) from the freedom app. Learn from the courses in your language on personal finance, business, and farming taught by super successful people from their respective fields. Join over 1 crore learners from India who are on a mission to increase their income by ten times.”

ffreedom app,ffreedom app tamil,organic farming in tamil,farming,organic farming,farming tamil,tamil farming,farming in tamil,tamil farming tips,farming business

#5LayerFarming #VerticalFarming #SustainableAgriculture #UrbanFarming #Agroecology
#MultiLayerFarming #VerticalFarming #UrbanFarming #SustainableAgriculture
#Agroforestry #Permaculture #Agroecology #IndoorFarming #Hydroponics #Aeroponics

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.